Skripty

Skript na počítání výhodnosti koupě jednotek v aukci
Skript na počítání vojenských podpor
Tabulky jednotek
Rekrut podle údajů ze stránky Armáda

Detteh Mehkej(www:????)=Potkan von Podkam=Zauberrat
Í-mejl: xKiv@post.cz
溝鼠/大凶氏

Jednotky do podpory

X=30% síly armády (SP - mrtvá síla) toho, komu jde pomoc
Jednotky se berou z prvních dvou stacků podporující provincie (v pořadí podle priority) tak, aby - kdyby tyto podporující jednotky měly zkušenost 100% (1) - měly dohromady co největší sílu <= X (tj X, pokud jich tam je dost, jinak (pokud je jich v prvních dvou stacích málo) celé první dva stacky ...)
To platí pro obě podpory, takže vám v podpoře teoreticky může přijít až 60% vaší vlastní SP (obě podpory mají 100% jednotky v dostatečném množství v prvních dvou stacích a nemáte rozlohu)
Nastavená priorita ovlivňuje pouze pořadí, tj. ze kterých stacků podpora půjde. V případě rovnosti priorit je další kritérium iniciativa.

(1) - to znamená, že ze počet kusů nezávisí na jejich zkušenosti. Příklad:
A útočí ze síly 140k, ale v armádě má jenom 100k síly, v podpoře má B a C. B má nastaveno 10000 střelců na 50%, ...; C má nastaveno 1000 gargoylů na 38% a 100 myster na 100%.
X=100000*0.3=30000
1) Střelec má pwr 6.02 -> má jich přijít 30000/6.02 = 4983; B jich má 10000, tak jich těch 5k přijde (na 50%, tj celkem 15kpwr)
Kdyby měl B 20000 střelců na 90%, bylo by všechno stejně až na poslední závorku, ta by byla (na 90%, tj celkem 27kpwr)
2) Gargoyl má pwr 2.87, 30000/2.87=10452, C jich má jenom 2000 -> přijde jich 2000. Teď zbývá od C dodat 30000-(2000*2.87)=30000-5740=24260 podporové pwr
Mystra má pwr 88.53, 24260/88.53=274. C jich zase nemá dost, přijde jich jenom jeho 100 (na 100%, takze 8853 pwr). Další jednotky už C nepošle, i když je má nastavené (posílají se max 2 stacky)

farmy, města, lidi, jednotky

Na 1 farmu se vejde 100 lidí, do 1 města se vejde 12000 lidi
100 lidi na farmach uzivi podle rasy (viz knihovny?) 350(???), 400(normalne), 450(???) lidi ve mestech
1 ks libovolné jednotky zabere místo pro 3 lidi
???Zdá se, že v každé postavené budově je navíc jeden člověk, který ji nemůže opustit (i ve farmach, magvežích, ...)???
Na farmách bude vždycky (pokud je to možné) dost lidí, aby uživili lidi a jednotky ve městech
Na jedno město je potřeba 17 farem, při nedodržení města (a ekonomické budovy v nich - pivovary a taverny se podle mých zkušeností drží nejdéle) padají (máte nějakou rezervu TU na dostavění farem, ale možná to Sesil zase nějak změnil).
Při 30 farmách na město a "normalní" rase lidé na farmách právě uživí lidi ve městech (M*30*400=M*12000) ...
Takže, když máte (F=počet farem, M=počet měst) 17M<=F<=30M, normální rasu a P lidí, zbýva na vojsko (400*F-P)/3 místa
Pokud je Z = velikost_vojska*3 + P > F*400, odejde vám při odehrání tahu (P-Z)/3 lidí.
Pokud by náhodou mělo odejít tolik lidí, že už by nezbylo dost lidí na plné obsazení farem (+zřejmě 1 člověk na každou postavenou budovu), stane se z provincie kasárna a nepůjde odtahávat ... (tohle odhaduju, možná že to nastane o něco dřív)