Vysvětlivky hledejte tady.
Kritérium třídění
Vybrat povolání
Druh jednotek
Verze

 
Nepenalizovaná barva
(ostatní barvy kromě neutrální mají o 50% vyšší upkeep)

 
Počítat lokální maxima:
Logaritmická škála, medián=0

 
Počítat do dmg iniciativu:
Počítat do dmg střeleckost a pohyblivost:
Počítat do životů poměr B/Z:

 
Bonusy na DPsčítají se
Pozemním bojovým %
Pozemním střeleckým %
Leteckým bojovým %
Leteckým střeleckým %
Pohyblivosti 2 %

 
Bonus na ZP pro letecké jednotky %
Bonus na ZP pro pohyblivost > 1 %
Koeficient DP vážně se zamyslete nad 0
Koeficient brneni viz

 
Rekrut podle brány Zatím je mám (možná) přesně do brány 6

 
Cena many ~0.14 výrobní, 5.5 v bance


Jednotlivé parametry jsou počítány a upravovány takto:


DP=dmg/pwr
Koeficient DP (kDP): přenásobují se jím dmg u všech jednotek; tím se dosahuje jemnější rovnováhy mezi DP a ZP při třídění podle jejich součtu WP (můžete zadat i necelé číslo s desetinou tečkou)
za iniciativu: * (1+inic/250)
střeleckě jednotky: * 3.1
bojové s pohyblivostí 2: * 2.5
ostatní: * 1.7

ZP=(brneni+zvt)/pwr
Bez úpravy B/Z: (zvt + koef_BR*brneni)/pwr
S úpravou: zvt*(0.7 + 0.6*sigma(x=brneni/zvt, lambda=koef_BR))/pwr
Letecké jednotky: + L_ZP_bon% (viz výše)
Pohyblivé jednotky (P>1) + P2_DP_bon% (viz výše)

Upkeepy: k upkeep_zl jednoho kusu přičítám ještě (3+upkeep_lidí)*0.00556 zl (kolik by vydělali zabraní a sežraní lidi za tah)
Celkový upkeep pak počítám z tohoto jako upkeep_zl + cena_many*upkeep_mn; cena_many je defaultně cca 0.14 zl/mn (to je o něco víc než výrobní cena: kolik zlata by se dalo vydělat na rozloze potřebné k výrobé 1 mn/TU + provoz příslušné části manavěže - mezi 17 a 30 farmami na město je to mezi 0.11 a 0.14 zl/mn); v manabance stojí 5.5 zl/mn; rozumný kompromis může být 0.5 (protože běžně vyrábím dvakrát víc many než zlata)

ZK upkeep zlata za 1kpwr při 40% zkušenostech
MK: upkeep many ...

Max#: rekrut při maximálním počtu budov a zadaném počtu podpůrných budov
Mpwr: odpovídající pwr narekrutovaná za TU
Mzl: odpovídající navýšení upkeepu zlata (/snížení výdělku)
Mmn: opdovídající navýšení upkeepu many

Work: Work/P=Work=WP=DP+ZP (při kDP=1 převažuje obranná charakteristika jedotky)
Work/U: pwr*Work/Celkový_upkeep (kolik přibližne za jeden boj odvede práce stack "stojící" jeden zlaťák)

Poslední sloupec zobrazuje údaj, podle kterého se třídí

Lokální maxima: týka se barviček u hodnot - jsou kvadraticky interpolované podle nejlepší hodnoty (zelená), maximální hodnoty (červená) a mediánu (něco mezi). Když nejsou lokalní maxima, tak se tyhle hodnoty hledají mezi všemi existujícími jednotkami; když jsou lokalní maxima tak se hledají pouze mezi zobrazenými jednotkami.
Rekrut podle bran:: nastavuje bránu, podle které se poměřuje počet rekrutovacích budov. Předpokládám vždy maximum postavených. Maximum je 8, minimum 0.
Pokud přidáte desetinnou část, budu ji brát jako bonusová procenta (například z hradů), takže 5.46 znamená rekrut na páté bráně s +46% (to je o něco méně než při všech postavených městech a hradech; horní omezení je +50%).

Hlavní stránka
Defaultní hodnoty